Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 19 oktober 2011 (België)

Publicatie datum :
19-10-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20111019-5
Rolnummer :
25/2011

Samenvatting

Brengt de Commissie, onder voorbehoud van de gemaakte opmerking, een positief advies uit over het ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie ‘lokale donorcoördinatie' moet voldoen om te worden erkend en erkend te blijven.

Advies

Geen inhoud