Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 2 april 2014 (België)

Publicatie datum :
02-04-2014

Taal :
Frans - Nederlands

Size :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak

Bron :
Justel 20140402-11

Rolnummer :
28/2014

Samenvatting

Brengt de Commissie, gelet op de geformuleerde bedenkingen, een ongunstig advies uit over de huidige inhoud van het wetsvoorstel.

Advies

Geen inhoud