Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 2 april 2014 (België)

Publicatie datum :
02-04-2014
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140402-13
Rolnummer :
30/2014

Samenvatting

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 januari 2013 betreffende het burgerinitiatief in de zin van de Europese Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de opmerkingen onder punten 20 tot 22, 25 en 26 tot 28.

Advies

Geen inhoud