Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 2 mei 2012 (België)

Publicatie datum :
02-05-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120502-7
Rolnummer :
15/2012

Samenvatting

Verstrekt de Commissie een gunstig advies over het voorgelegde voorontwerp van koninklijk besluit op voorwaarde dat, naast haar aanbeveling betreffende de opdracht die moet verleend worden aan het Toezichtscomité "Phenix", rekening wordt gehouden met de opmerkingen geformuleerd in de punten 12 en 13, 16 tot 24, 27 en 28, 32 tot 34, 36 en 39 tot 45.

Advies

Geen inhoud