Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 25 juli 2012 (België)

Publicatie datum :
25-07-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120725-2
Rolnummer :
25/2012

Samenvatting

Is de Commissie is van oordeel dat krachtens een akkoord - zoals het ontwerp dat voor onderzoek werd voorgelegd - persoonsgegevens mogen worden doorgegeven aan Kosovo omdat die gegevensdoorgifte "noodzakelijk is of wettelijk verplicht vanwege een zwaarwegend algemeen belang" (artikel 22, §1, 4° van de WVP) is. Bijgevolg brengt de Commissie een gunstig advies uit over het politiële samenwerkingsakkoord tussen België en Kosovo, op voorwaarde dat in de definitieve versie van het samenwerkingsakkoord rekening wordt gehouden met de aanbevelingen zoals omschreven in de punten 23, 24, 25, 28, 29, 31,.33, 35, 36, 40, 42, 43, 44 en 45.

Advies

Geen inhoud