Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 26 februari 2014 (België)

Publicatie datum :
26-02-2014
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140226-1
Rolnummer :
12/2014

Samenvatting

De Commissie brengt een gunstig advies uit m.b.t. het ontwerp van koninklijk besluit en het ontwerp van ministerieel besluit betreffende de identificatie en registratie van honden, voor zover rekening wordt gehouden met de opmerking in randnummer 18. Zij vestigt een bijzondere aandacht op de randnummers 10, 11, 20 en 27.

Advies

Geen inhoud