Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 26 februari 2014 (België)

Publicatie datum :
26-02-2014
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140226-3
Rolnummer :
16/2014

Samenvatting

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over artikel 1 van het ontwerp van koninklijk besluit op voorwaarde dat de noodzakelijke aanpassingen worden doorgevoerd zoals omschreven onder de punten 10, 12, 16 en 21 van voorliggend advies.

Advies

Geen inhoud