Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 26 februari 2014 (België)

Publicatie datum :
26-02-2014
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140226-4
Rolnummer :
17/2014

Samenvatting

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 35 en 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in toepassing van artikel 9ter van het wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 op voorwaarde dat voormelde opmerking in het ontwerp wordt opgenomen.

Advies

Geen inhoud