Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 26 juni 2013 (België)

Publicatie datum :
26-06-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130626-3
Rolnummer :
24/2013

Samenvatting

De Commissie  vestigt de aandacht op het vereiste, noodzakelijke onderzoek naar een eventueel bevoegdheidsprobleem verbonden aan sommige bepalingen van het voorontwerp en aan de vermelde motivering en doelstellingen;  stelt de onnauwkeurigheid vast van de regels en procedures die de statistische onderzoeken op vrijwillige basis omkaderen;  stelt het overmatige karakter vast van de verplichte statistische onderzoeken;  stelt het gebrek aan duidelijkheid vast inzake beveiliging van de verwerkingen;  brengt derhalve een ongunstig advies uit over het voorontwerp.

Advies

Geen inhoud