Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 28 maart 2013 (België)

Publicatie datum :
28-03-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130328-12
Rolnummer :
9/2013

Samenvatting

Verstrekt de Commissie een gunstig advies over het voorgelegde voorontwerp van koninklijk besluit op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de geformuleerde opmerkingen, hoofdzakelijk in de punten 8, 10 tot 12, 15, 19, 22 en 23.

Advies

Geen inhoud