Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 28 maart 2013 (België)

Publicatie datum :
28-03-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130328-14
Rolnummer :
10/2013

Samenvatting

De Commissie brengt een gunstig advies uit over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 164 en 165 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, mits rekening wordt gehouden met haar opmerkingen onder punten 20 t.e.m. 22: - identificatie aan de hand van het identificatienummer bedoeld in artikel 5 van de KBO-wet indien het gaat om een rechtspersoon; - gebruik van aangepaste beveiligingstechnieken in de zin van artikel 438 van het WIB.

Advies

Geen inhoud