Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 28 september 2011 (België)

Publicatie datum :
28-09-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110928-10
Rolnummer :
22/2011

Samenvatting

De Commissie brengt over het ontwerpbesluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdend uitvoering van het decreet betreffende de strijd tegen doping die aan haar voor advies werd voorgelegd, een gunstig advies uit op voorwaarde dat de tekst wordt aangepast volgens haar opmerkingen (punten 8, 17, 27, 42, 43, 45, 46 tot en met 48).

Advies

Geen inhoud