Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 28 september 2011 (België)

Publicatie datum :
28-09-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110928-11
Rolnummer :
23/2011

Samenvatting

De Commissie brengt een gunstig advies uit over de voorliggende ontwerptekst op dwingende voorwaarde dat die het voorwerp uitmaakt van een wetsontwerp (zie opmerking onder punt 5 a) en dat rekening wordt gehouden met haar opmerkingen onder punten 6, 8, 10, 15, 19, 21, 23, 25, 26, 29 en 32.

Advies

Geen inhoud