Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 28 september 2011 (België)

Publicatie datum :
28-09-2011

Taal :
Frans - Nederlands

Size :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak

Bron :
Justel 20110928-7

Rolnummer :
19/2011

Samenvatting

Verstrekt de Commissie een gunstig advies over het voorgelegde ontwerp van Koninklijk besluit.

Advies

Geen inhoud