Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 28 september 2011 (België)

Publicatie datum :
28-09-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110928-7
Rolnummer :
19/2011

Samenvatting

Verstrekt de Commissie een gunstig advies over het voorgelegde ontwerp van Koninklijk besluit.

Advies

Geen inhoud