Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 28 september 2011 (België)

Publicatie datum :
28-09-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110928-9
Rolnummer :
21/2011

Samenvatting

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over het voorontwerp van decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport, mits rekening wordt gehouden met haar opmerkingen (cf. in het bijzonder randnummers 7, 10, 14-15, 17, 22, 24-25, 27, 30, 30, 33, 36 en 39).

Advies

Geen inhoud