Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 29 january 2014 (België)

Publicatie datum :
29-01-2014
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140129-4
Rolnummer :
4/2014

Samenvatting

Brengt de Commissie over het voorontwerp van wet een gunstig advies uit op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de opmerkingen onder de punten 8, 18 en 21.

Advies

Geen inhoud