Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 30 april 2014 (België)

Publicatie datum :
30-04-2014

Taal :
Frans - Nederlands

Size :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak

Bron :
Justel 20140430-16

Rolnummer :
42/2014

Samenvatting

 brengt de Commissie een gunstig advies uit over het Ontwerp, mits naleving van de randnummers 15, 17, 19, 20, 23, 26 en 27.  verzoekt zij de aanvrager om aandacht te hebben voor de overige opmerkingen die zij in randnummers 18 en 25, maakte, die de betrokkenen beter moeten beschermen.

Advies

Geen inhoud