Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 30 april 2014 (België)

Publicatie datum :
30-04-2014
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140430-7
Rolnummer :
33/2014

Samenvatting

Verstrekt de Commissie een gunstig advies over het ontwerp van koninklijk besluit voor zover rekening wordt gehouden met de aanbevelingen geformuleerd in de punten 11, 16 en 20.

Advies

Geen inhoud