Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 30 january 2013 (België)

Publicatie datum :
30-01-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130130-1
Rolnummer :
2/2013

Samenvatting

Is de Commissie van mening dat: Gelet op de opmerkingen die geformuleerd werden in onderhavig advies verstrekt de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer een gunstig advies over de huidige inhoud van het ontwerp KB, mits strikte eerbiediging van de opmerkingen die geformuleerd werden in de punten 5-6, 8, 11-12, 14-19 van dit advies.

Advies

Geen inhoud