Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 30 november 2011 (België)

Publicatie datum :
30-11-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20111130-6
Rolnummer :
29/2011

Samenvatting

Brengt de Commissie een gunstig advies uit voor het wetsvoorstel dat aan haar voor advies werd voorgelegd op voorwaarde dat er rekening wordt gehouden met haar opmerkingen onder punten 6, 8, 9, 10 en 12.

Advies

Geen inhoud