Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 4 juli 2012 (België)

Publicatie datum :
04-07-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120704-2
Rolnummer :
20/2012

Samenvatting

De Commissie brengt over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport, dat haar ter advies werd voorgelegd, een gunstig advies uit op voorwaarde dat de tekst wordt aangepast volgens haar opmerkingen (zie randnummers 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 26, 30, 31, 32, 34 en 35).

Advies

Geen inhoud