Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 4 juli 2012 (België)

Publicatie datum :
04-07-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120704-3
Rolnummer :
21/2012

Samenvatting

De Commissie brengt een gunstig advies uit over het voorontwerp van decreet dat voor advies werd voorgelegd op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de opmerkingen onder de punten 13, 14, 17 en 19.

Advies

Geen inhoud