Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 4 september 2013 (België)

Publicatie datum :
04-09-2013

Taal :
Frans - Nederlands

Size :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak

Bron :
Justel 20130904-8

Rolnummer :
36/2013

Samenvatting

Brengt de Commissie een gunstig advies uit met betrekking tot het voorontwerp van besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de opmerkingen die geformuleerd werden in de punten 7, 10, 11, 17 tot 21, 29, 31 en 33 tot 35.

Advies

Geen inhoud