Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 5 februari 2014 (België)

Publicatie datum :
05-02-2014
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140205-4
Rolnummer :
5/2014

Samenvatting

De Commissie, adviseert gunstig en vestigt de aandacht op de vereiste vermeld in randnummer 14.

Advies

Geen inhoud