Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 5 februari 2014 (België)

Publicatie datum :
05-02-2014
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140205-5
Rolnummer :
6/2014

Samenvatting

* brengt de Commissie een gunstig advies uit over het ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende het eRegister van Wegvervoersondernemingen, mits naleving van de voormelde vragen tot verduidelijking vermeld in de randnummers 10, 12, 14, 18 en 19. * verzoekt zij de aanvrager om aandacht te hebben voor de overige opmerkingen die zij in randnummers 29 tot en met 37 maakte, die de betrokkenen moeten beschermen tegen de gevolgen van bepaald hergebruik door derden van openbaar gemaakte informatie die de belangen van de betrokkenen kunnen schaden.

Advies

Geen inhoud