Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 5 februari 2014 (België)

Publicatie datum :
05-02-2014
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140205-6
Rolnummer :
7/2014

Samenvatting

De Commissie verleent een gunstig advies voor zover wordt rekening gehouden met de opmerkingen geformuleerd in randnummers 9, 10, 18, 19, 30, 35, 41, 44 en 50 die veelal zijn ingegeven door het ontbreken van voldoende precisering in het ontwerpbesluit.

Advies

Geen inhoud