Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 5 februari 2014 (België)

Publicatie datum :
05-02-2014
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140205-8
Rolnummer :
9/2014

Samenvatting

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over het ontwerp van besluit van het verenigd college tot uitvoering van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan en dit op voorwaarde dat voormelde aandachtspunten bijkomend worden geïntegreerd.

Advies

Geen inhoud