Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 5 februari 2014 (België)

Publicatie datum :
05-02-2014
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140205-9
Rolnummer :
10/2014

Samenvatting

Wegens vele redenen waarvoor wordt verwezen naar advies 35/2012 (punten 182 - 185), is de CBPL van in het begin gekant tegen het groot aantal gedelegeerde handelingen waarin wordt voorzien in het door de Europese Commissie neergelegde ontwerp van Verordening. Het onderzoek door de Commissie LIBE lijkt in dat opzicht niet afgerond. De lijst met gedelegeerde handelingen van artikel 86 blijft aldus open. De CBPL verwelkomt echter de toevlucht die in verschillende bepalingen wordt genomen tot de adviesbevoegdheid van het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB), alsook de raadpleging van dit laatste in de gevallen waar een gedelegeerde handeling wordt weerhouden.

Advies

Geen inhoud