Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 5 juni 2013 (België)

Publicatie datum :
05-06-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130605-9
Rolnummer :
20/2013

Samenvatting

Brengt de Commissie een gunstig advies uit over de aan haar voorgelegde artikels van het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen aangaande de werking van het netwerk van de sociale zekerheid, mits rekening wordt gehouden met haar opmerkingen (cf. randnummers 8, 16-18, 19, 23, 24 en 25-26).

Advies

Geen inhoud