Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 10 februari 2012 (België)

Publicatie datum :
10-02-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120210-17
Rolnummer :
M90882/6889

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Bij verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 17 september 2009 heeft verzoekster om de toekenning gevraagd van een hulp voor schade als gevolg van een seksueel misbruik op haar gepleegd te ... op 30 september 2007.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120210-17&idxc_id=282431&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

Gelet op het schrijven van de advocaat van verzoekster d.d. 7 september 2011, waarin aan het secretariaat werd meegedeeld dat de rechtsbijstandsverzekeraar intussen is overgegaan tot regeling van de schadevergoeding van verzoekster;

Aangezien verzoekster middels een schrijven d.d. 15 september 2011, door ons ontvangen op 22 september 2011, formeel afstand doet van haar verzoek, behoort het de Voorzitter toepassing te maken van artikel 27 van het K.B. van 18 december 1986.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Stelt de afstand vast van het geding dat door verzoekster werd ingesteld.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 10 februari 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS