Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) - Arrest van 10 oktober 2013 (België)

Publicatie datum :
10-10-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20131010-3
Rolnummer :
135/2013

Samenvatting

Het Hof zegt voor recht : - De artikelen 30 en 31 van de wet van 26mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en artikel 8 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet. - De ontstentenis van een wetsbepaling die het mogelijk maakt dat de socialeuitkeringsgerechtigde ten aanzien van wie een schorsing van de betaling van het leefloon is opgelegd, een maatregel van uitstel geniet, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet

Arrest

Geen inhoud