Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) - Arrest van 13 juni 2013 (België)

Publicatie datum :
13-06-2013
Taal :
Duits - Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130613-3
Rolnummer :
84/2013

Samenvatting

Het Hof zegt voor recht : Artikel 39/73, § 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.

Arrest

Geen inhoud