Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) - Arrest van 14 maart 2013 (België)

Datum :
14-03-2013
Taal :
Duits Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130314-3
Rolnummer :
39/2013

Samenvatting

Het Hof zegt voor recht : Onder voorbehoud van de interpretatie in B.10.5, schenden de artikelen 55 en 56 van de wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen niet artikel 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 16 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Arrest

Geen inhoud