Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) - Arrest van 16 mei 2013 (België)

Publicatie datum :
16-05-2013
Taal :
Duits - Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130516-2
Rolnummer :
66/2013

Samenvatting

Het Hof - vernietigt artikel 9, 2°, van de wet van 7 november 2011 houdende fiscale en diverse bepalingen; - handhaaft de gevolgen van de vernietigde bepaling ten aanzien van alle toepassingen die ervan zouden zijn gemaakt vóór de bekendmaking van dit arrest in het Belgisch Staatsblad; - verwerpt het beroep voor het overige.

Arrest

Geen inhoud