Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) - Arrest van 26 september 2013 (België)

Publicatie datum :
26-09-2013
Taal :
Duits - Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130926-2
Rolnummer :
122/2013

Samenvatting

Het Hof zegt voor recht : Artikel 3, 3°, tweede streepje, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet

Arrest

Geen inhoud