Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) - Arrest van 26 september 2013 (België)

Publicatie datum :
26-09-2013
Taal :
Duits Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130926-3
Rolnummer :
123/2013

Samenvatting

Het Hof zegt voor recht : Artikel 9 van de wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging schendt de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet niet.

Arrest

Geen inhoud