Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) - Arrest van 26 september 2013 (België)

Publicatie datum :
26-09-2013
Taal :
Duits - Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130926-6
Rolnummer :
126/2013

Samenvatting

Het Hof zegt voor recht : Artikel 60, § 3, 3°, d), van de op 19 december 1939 samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, zoals hersteld bij artikel 97 van de programmawet van 24 december 2002, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.

Arrest

Geen inhoud