Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) - Arrest van 26 september 2013 (België)

Publicatie datum :
26-09-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20131126-1
Rolnummer :
131/2013

Samenvatting

Het Hof zegt voor recht : De artikelen 60 tot 73 van de wet van 28 december 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen, zoals zij op het ogenblik van de aan de verwijzende rechter voorgelegde feiten van kracht waren, schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre zij niet in een redelijke verjaringstermijn voorzien vanaf de datum van uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier van het betrokken jaar.

Arrest

Geen inhoud