Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) - Arrest van 30 mei 2013 (België)

Publicatie datum :
30-05-2013
Taal :
Duits - Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130530-2
Rolnummer :
74/2013

Samenvatting

Het Hof zegt voor recht : 1. Artikel 200 van het Wetboek diverse rechten en taksen schendt niet artikel 16 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, noch de artikelen 12 en 14 van de Grondwet. 2. Artikel 2011, eerste lid, van het Wetboek diverse rechten en taksen, zoals vervangen bij artikel 9 van de wet van 22 april 2003 tot modernisering van de belasting voor aanplakking en de betalingswijzen van het zegelrecht, schendt niet de regels tot verdeling van de bevoegdheden tussen de Staat, de gemeenschappen en de gewesten. 3. De tweede, de derde, de vierde en de vijfde prejudiciële vraag behoeven geen antwoord.

Arrest

Geen inhoud