Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) - Arrest van 30 oktober 2013 (België)

Publicatie datum :
30-10-2013
Taal :
Duits Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20131030-4
Rolnummer :
143/2013

Samenvatting

Het Hof schorst artikel 108, § 2, eerste lid, van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, zoals vervangen bij artikel 5 van de wet van 1 juli 2013 tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden.

Arrest

Geen inhoud