Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) - Arrest van 31 juli 2013 (België)

Publicatie datum :
31-07-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130731-5
Rolnummer :
112/2013

Samenvatting

Het Hof zegt voor recht : Artikel 21, tweede lid, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State schendt niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens

Arrest

Geen inhoud