Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) - Arrest van 5 december 2013 (België)

Publicatie datum :
05-12-2013
Taal :
Duits - Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20131205-1
Rolnummer :
163/2013

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]176[ETUTU] - [TUTU]5298[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Beroep tot vernietiging van artikel 2 van de wet van 23 februari 2012 « tot wijziging van artikel 458bis [van het Strafwetboek] teneinde het uit te breiden voor misdrijven van huiselijk geweld », ingesteld door de Orde van Vlaamse balies en Edgar Boydens.

Strafrecht - Beroepsgeheim - Uitzonderingen - Spreekrecht - 1. Wettigheidsbeginsel in strafzaken - Vereisten van nauwkeurigheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid van strafwetten - 2. Beoordelingsbevoegdheid van de rechter - 3. Advocaten - Misdrijven tegen een persoon die kwetsbaar is ten gevolge van partnergeweld. # Rechten en vrijheden - 1. Recht op eerbiediging van het privéleven - 2. Jurisdictionele waarborgen - Recht van verdediging.Wet / 2012-02-23 / 2 / / 08  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20131205-1&idxc_id=276132&lang=NL
---------------------------------------------------


Arrest

Geen inhoud