Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) - Arrest van 5 december 2013 (België)

Publicatie datum :
05-12-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20131205-2
Rolnummer :
164/2013

Samenvatting

Het Hof zegt voor recht : Artikel 39, § 1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en de artikelen 100bis, 102bis, 103 en 105, § 3, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat de werknemer die zijn arbeidsprestaties heeft verminderd om redenen van palliatieve verzorging, alleen recht heeft op een compenserende opzeggingsvergoeding waarvan het bedrag wordt berekend op basis van het loon dat overeenstemt met de verminderde arbeidsprestaties.

Arrest

Geen inhoud