Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) - Arrest van 6 juni 2013 (België)

Publicatie datum :
06-06-2013
Taal :
Duits - Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130606-1
Rolnummer :
77/2013

Samenvatting

Het Hof - zegt voor recht : . Artikel 87, 1°, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk schendt niet de artikelen 12 en 14 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 7.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. . Artikel 87, 8°, van dezelfde wet, in samenhang gelezen met de artikelen 22, 1° en 4°, en 23 van dezelfde wet, schendt niet de artikelen 12 en 14 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 7.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. - zendt de derde en de vierde vraag terug naar het verwijzende rechtscollege.

Arrest

Geen inhoud