Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) - Arrest van 9 juli 2013 (België)

Publicatie datum :
09-07-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130709-2
Rolnummer :
95/2013

Samenvatting

Het Hof zegt voor recht : Artikel 11 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving schendt artikel 127, § 1, 1°, van de Grondwet en artikel 4, 6°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen niet.

Arrest

Geen inhoud