Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) - Arrest van 9 juli 2013 (België)

Publicatie datum :
09-07-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130709-4
Rolnummer :
97/2013

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]5299[ETUTU] - [TUTU]5919[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Prejudiciële vragen over de artikelen 29bis en 29quater van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel.

Bestuursrecht - Rechtscolleges - Vernietigingsprocedure - Handhaving van de gevolgen van de vernietigde handeling - 1. Beroep tot nietigverklaring voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State - 2. Beroep tot vernietiging van een beslissing van de CREG voor het Hof van Beroep te Brussel.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20130709-4&idxc_id=272776&lang=NL
---------------------------------------------------


Arrest

Geen inhoud