Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) - Arrest van 9 juli 2013 (België)

Publicatie datum :
09-07-2013
Taal :
Duits - Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130709-9
Rolnummer :
102/2013

Samenvatting

Het Hof zegt voor recht : Artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, in samenhang gelezen met artikel 30 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.

Arrest

Geen inhoud