Hof van Cassatie - Arrest van 10 december 2013 (België)

Publicatie datum :
10-12-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20131210-8
Rolnummer :
P.12.1617.N

Samenvatting

De beslissing die uitspraak doet met toepassing van artikel 55bis Wegverkeerswet is geen eindbeslissing maar slechts een voorbereidende beslissing waartegen overeenkomstig artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering geen onmiddellijk cassatieberoep openstaat.

Arrest

Nr. P.12.1617.N

R J M,

verdachte,

eiser,

met als raadsman mr. Christophe Saveyn, advocaat bij de balie te Oudenaarde.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de politierechtbank te Dender-monde van 7 september 2012.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Afdelingsvoorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Het bestreden vonnis doet uitspraak met toepassing van artikel 55bis Weg-verkeerswet. Dit is geen eindbeslissing maar slechts een voorbereidende beslissing waartegen overeenkomstig artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering geen onmiddellijk cassatieberoep openstaat. Het vonnis doet evenmin uitspraak in een der gevallen bepaald in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering.

Het cassatieberoep is voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk.

Middel

2. Het middel dat geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid van het cassa-tieberoep, behoeft geen antwoord.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Bepaalt de kosten op 52,31 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Paul Maffei, als voorzitter, en de raadsheren Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Antoine Lievens en Erwin Francis, en op de openbare rechtszitting van 10 december 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Paul Maffei, in aanwezigheid van eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.

F. Adriaensen

E. Francis A. Lievens

F. Van Volsem L. Van hoogenbemt P. Maffei