Hof van Cassatie - Arrest van 18 oktober 2013 (België)

Publicatie datum :
18-10-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20131018-1
Rolnummer :
C.11.0719.F

Samenvatting

De overeenkomst tussen degene die een exclusieve octrooilicentie verleent en de licentienemer, die enerzijds, de verplichting voor de licentienemer inhoudt om een gedeelte van de bestaande rechten op een verbetering van het oorspronkelijke octrooi, die onlosmakelijk met dat octrooi verbonden is en door de licentienemer is aangebracht, aan de licentiegever over te dragen, en, anderzijds, de verplichting voor de licentienemer om vergoedingen te betalen voor de exploitatie van de op beider naam geoctrooieerde verbetering, is geen overeenkomst die ertoe strekt de mededinging in de interne of de Belgische markt te beperken of te vervalsen.

Arrest

Geen inhoud